Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Add Microsoft SQL Server to Plesk on my dedicated server

Note: This article applies only to dedicated servers.

Follow these steps to add Microsoft SQL Web or Standard to your GoDaddy dedicated server and integrate it with Plesk, so you can manage SQL databases directly within Plesk.

  1. Purchase and install Microsoft SQL Server Standard.
  2. Create an admin user.
  3. Enable the SQL Server Browser service.
  4. Change your SQL Server settings to allow mixed SQL and Windows authentication.
  5. Refresh the Plesk components so PLESK recognizes the SQL Server Standard installation.
  6. Activate SQL Server Standard inside Plesk.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.