Trợ giúp

VPS & Máy chủ chuyên dụng (Máy chủ của tôi) Trợ giúp

Add Microsoft SQL Server Web or Standard to Plesk

You can add SQL Web or Standard to your GoDaddy server and integrate it with Plesk. This will let you create databases directly within Plesk.

This article will take you through purchasing a license from us, going through all of the installation and configuration, and then connecting it to Plesk.

Purchase and Install Microsoft SQL Server Standard

Start by buying and installing SQL Server Standard.

Note: If you do not need the advanced features of SQL Server Standard, you can instead install SQL Server Express directly through Plesk.

Create an admin user for SQL Server

Plesk will not properly sync with SQL Server unless you first create an admin user.

Enable the SQL Server Browser service

So that Plesk can recognize the database server, you must enable the SQL Server Browser service.

Change SQL Server to Mixed-Mode Authentication

Because Plesk cannot use Windows authentication with SQL Server, you must change your SQL Server settings to allow mixed SQL and Windows authentication.

Add Microsoft SQL to Plesk Components

Plesk needs to recognize the SQL Server Standard installation before it can be enabled and activated. This is done by refreshing the Plesk components.

Connect SQL Server to Plesk

This last step completes the process: activate SQL Server Standard inside Plesk.

After all of these steps, you can now create MS SQL databases directly through Plesk.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.