Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add Microsoft SQL Server Web or Standard to your server

You can add Microsoft SQL Server Web or Standard to your Windows server by purchasing a license and then installing it.

Buy a Microsoft SQL Server Web or Standard license

  1. In the My Server panel, next to SQL Server, click Add.
  2. Select the version of SQL you want to use.
  3. Click Continue to Cart, and then complete your purchase.

It can take a few minutes after the purchase before you can install it.

Install SQL Server Web or Standard

  1. In the My Servers panel, scroll down to the SQL Server section, and click Install.
  2. Choose the SQL Server edition you prefer, and click Install.

Your server will have SQL Server Web or Standard installed on it within 1 hour.

Note: You cannot use Remote Desktop to access your server while SQL Server Web or Standard is installing.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.