Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add more IP Addresses

After requesting additional IPs, you must configure your server to accept traffic on them. How you add these IPs depends on your server's operating system, firewall, and IP configuration (config) method.

Warning: You must configure additional IPs on your server using the correct configuration method for your server. The method needed for your server can only be found in the Hosting Control Panel.

To Access Your Server's Documentation to Add IPs

  1. Log in to your GoDaddy account
  2. Click Servers.
  3. In the Server IP Address section, next to Config Method, click Help.
  4. Click the link that displays.

The documentation the Hosting Control Panel links to is based on your server's configuration:

Linux

Firewall?
Yes No
Config? Traditional Configuring Cisco ASA 5505 Firewall NAT Rules and Interfaces
Loopback Adding IP Addresses to Your Server's Cisco ASA 5505 Firewall (Loopback) Adding IP Addresses to Your Linux Server (Loopback)

Windows

Firewall?
Yes No
Config? Traditional Configuring Cisco ASA 5505 Firewall NAT Rules and Interfaces Adding IP Addresses to Your Windows Server (Traditional)
Loopback Adding IP Addresses to Your Server's Cisco ASA 5505 Firewall (Loopback) Adding IP Addresses to Your Windows 2008 Server (Loopback)

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.