Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add my email address to Apple Mail

Add your Workspace email address to your Apple Mail. Then you can send and receive business emails from your Mac.

 1. Open Apple Mail. If this is your first time using Apple Mail, you'll go right to adding an email address. If you're adding another account, click Add Account.
 2. Select Other Mail Account, and click Continue.
  Select Other Mail Account, click Continue
 3. Hoàn thành các trường sau đây:
  Trường Việc cần làm...
  Tên Nhập tên mà bạn muốn hiển thị cho người khác thấy với tư cách là người gửi email.
  Địa chỉ email Enter your Professional email address.
  Mật khẩu Enter your Professional email address password.
 4. Click Sign In.
  Enter email details.

  Note: If you see a message that says "Unable to verify account name or password," enter the Mail server settings and click Sign In.

  Incoming Mail Server: imap.secureserver.net
  Outgoing Mail Server: smtpout.secureserver.net
  Enter mail server settings

 5. Click Done, your Workspace Email account will display in Apple Mail.
  Click Done
 6. Send yourself a test email from your webmail and respond to it from Apple Mail. This is a quick way to confirm your email address is ready to go.

Related steps

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.