Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add my email address to Outlook 2016 (Mac)

Add your Workspace email address to Outlook 2016 for Mac. Then you can send and receive business emails computer.

 1. Open Outlook 2016. If this is your first time opening Outlook you'll be prompted to enter your email address. If you have an existing Outlook profile, click Tools, then Accounts and then +.
 2. Enter your email address and click Continue.
  Enter your email address

  Note: If Outlook 2016 doesn't recognize your email provider it will ask you to select the provider icon. Click the IMAP/POP icon.
  Click IMAP/POP icon

 3. Enter your Workspace Email password and click Add Account.
  Enter password

  If Outlook can't find your email address, confirm your IMAP settings are correct using this table and click Add Account.


  Field Settings
  Type IMAP
  Username Workspace email address
  Password Workspace email password
  Incoming server "imap.secureserver.net" and "993"
  Outgoing server "smtpout.secureserver.net" and "465"
 4. Click Done.
  Click done
 5. Send yourself a test email from your webmail and respond to it from Outlook 2016. This is the quickest way to confirm your email address is ready to go.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.