Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Add my email signature to Outlook (Mac)

Set Outlook to automatically add signatures to every message, or only on specific messages you compose and send. Email signatures can show your name, job title, phone number, website, and any other contact info you want to include.

 1. Open Outlook for Mac. (Don't have the app? Here's how to download it.)
 2. In the Outlook menu, select New Email.
  Select New Email
 3. Select Signature > Edit Signatures.
  Click Signatures
 4. Select the plus button Plus sign icon to add a new signature.
  Click Plus Sign Icon
 5. Enter the signature you want to use and a Signature Name (so you can identify your signature easier).
  Enter your signature
 6. Select Save.
  Save your signature
 7. Under Choose default signature, use the drop-down menus to select if you want your signature to automatically add to New messages and/or Replies/forwards.
  Select signature email preferences
 8. Close the window. Your signature will now appear on your messages.

If you want to only add your signature to certain emails, you can select it from the message composing options.
Add signature from Message options

More info

Note: These steps will only create a signature that's available when using Outlook on your Mac. If you use other email clients, you'll also need to create signatures for them.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.