Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Add my email signature to Outlook (Mac)

You can set Outlook to automatically add signatures to every email or to only specific emails you compose and send. Email signatures can show your name, job title, phone number, website or whatever personal information you want to include.

 1. Open Outlook for Mac.
 2. In the Outlook menu, select New Email.
  Select New Email
 3. Click Signature and select Edit Signatures.
  Click Signatures
 4. Click the Plus sign icon (Plus icon) to add a new signature.
  Click Plus Sign Icon
 5. Enter the signature you want to use and a Signature Name (so you can identify your signature easier).
  Enter your signature
 6. Click Save.
  Save your signature
 7. If you want your signature to automatically add to new emails and email replies and forwards, select those options.
  Select signature email preferences
 8. Close the window. Your signature will now appear on your messages.

If you want to add your signature to certain emails only, you can select it from the Message composing options.
Add signature from Message options

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.