Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Add my email signature to Outlook (Windows)

You can create email signatures in Outlook on Windows. Your personalized signature will automatically add to the end of your emails and email responses.

 1. Launch Outlook on your Windows.
 2. Go to the Home tab, and then click New Email.
 3. Click Signature and then select Signatures...
 4. Under Select signature to edit, click New.
  click-new
 5. Type a name for your signature and click OK.
  type signature name
 6. Under Edit signature, enter your personal signature.
 7. Under Choose default signature, select New messages if you want to add your signature to the end of all composed messages. Or, select Replies/forwards for your signature to appear at the end of all messages you reply to or forward.
  choose default
 8. Click OK to save your signature and return to your message draft.
  click ok

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.