Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add my email to Outlook 2016 for Windows


Add your Workspace email address to Outlook 2016 for Windows PC, then you can send and receive business emails.

Watch a short video of this task farther down the page.

 1. Open Outlook 2016.
  • New users: You'll see the Set Up Your Email screen.
  • Existing users: Click File then + Add Account.
 2. On the Add Account page, select E-mail Account. Then add your Workspace email account credentials. (Your GoDaddy username and password won't work for email set up.)
  • Your Name: The name displayed as your sender name
  • E-mail Address: Workspace email addresss
  • Password and Re-type Password: Workspace email password
  Click next
 3. Click Next, Outlook verifies your Workspace Account settings and loads your email inbox.
  Account successfully configured message
 4. Click Finish. If you have more than one email account, you'll may need to exit Accounts to see your new inbox.

Your email is on Outlook 2016 and you're good to go! If you want to add your email to another device, click Previous. If you're all set, head to the next step!

Show me


Troubleshooting

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.