Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add my email to Outlook for Android


Step 4 of the Set up my Workspace Email account series.

Add your Workspace Email account to Outlook for Android. Then you can send and receive business emails from your phone.

 1. Open the Outlook app.
  • New users: Tap Get Started
  • Existing users: Open Settings > Tap Add Account > Tap Add Email Account.
 2. Enter email address, tap Continue.
  Enter email, tap Continue
 3. Select IMAP or POP3 - this article walks through IMAP set up. See Microsoft's instructions to add a POP email address to Outlook for iOS or Android.
  Select IMAP
 4. Enter your Workspace Email password and Display Name. You can add a description to your account, such as your company name.
 5. Tap the Checkmark, Outlook auto-discovers your email account info.
  Enter credentials tap the Checkmark
 6. If this is your first email account on Outlook for Android, you'll be asked if you want to add another account. Tap Skip to see your Outlook email inbox. If this isn't your first account, you'll see your email inbox.
  Add another account or skip to inbox

Your email is on your Android and you're good to go! If you want to add your email to another device, click Previous. If you're all set, head to the next step!

Troubleshooting

Toggle to Advanced Settings and check your port and server settings.

 • (A) IMAP incoming server: imap.secureserver.net:993
 • (B) IMAP password: Workspace Account password
 • (C) SMTP outgoing server: smtpout.secureserver.net:465 (try 587 if 465 doesn't work)
 • (D) SMTP password: Workspace Account password
 • (E) Tap Checkmark to add your account
  Add port and server settings

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.