Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add my email to Outlook for Mac


Add your Workspace email address to Outlook for Mac, then you can send and receive business emails.

 1. Open Outlook for Mac.
  • New users: You'll see the Set Up Your Email screen.
  • Existing users: Click Tools > Click Accounts > Click Add (+) > Select New Account.
   Click Add and select Add Account
 2. Enter your email address and click Continue. (If Outlook for Mac can't auto-discover your account, select IMAP/POP.)
  Enter your email address
 3. Enter your Workspace Email password and click Add Account.
  Enter password
 4. Click Done. Outlook verifies your Workspace Account settings and loads your email inbox. If you have more than one email account, you'll need to exit Accounts to see your inbox.
  Click done

Your email is on your Mac and you're good to go! If you want to add your email to another device, click Previous. If you're all set, head to the next step!

Troubleshooting

Check that your IMAP server and port settings are correct and tap Add Account.

 • IMAP incoming server: imap.secureserver.net
 • SSL port: 993
 • SMTP outgoing server: smtpout.secureserver.net
 • SSL port: 465 (or 587)
Click done

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.