Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add my email to Sony Email on Android


Step 4 of the Set up my Workspace Email account series.

Add your Workspace email account to Sony Email on your Android device. Then you can send and receive business emails from your phone.

 1. Open Email.
  Tap the Email app icon
  • New users: you'll see the Welcome to Email screen, tap Get Started.
   Tap Get Started
  • Existing users: select Menu, tap Options and select Add account.
   Tap options and select Add account
 2. Enter your email address and tap Next.
  Enter email address, tap next
 3. Enter your email password and tap Next.
  Enter email password, tap next
 4. Select your preferred Syncing option and tap Next. (You can change this setting later in Account Settings.)
 5. Select your preferred Notifcation option and tap Next. (You can change this setting later in Account Settings.)

The Sony Email app auto-discovers your email account settings and loads your email.

If you want to add your email to another device, click Previous. If you're all set, head to the next step!

Troubleshooting

 • If Android can't auto-discover your email account, try entering the following server and port settings:
  • IMAP incoming server: imap.secureserver.net:993
  • IMAP password: Workspace password
  • SMTP outgoing server: smtpout.secureserver.net:465 (or 587)
  • SMTP password: Workspace password
 • For more troubleshooting steps, see Troubleshooting email setup on Android.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.