Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Add my email to Sony Email on Android


Add your Professional Email account to Sony Email on Android. Then you can send and receive business emails from your device.

 1. Open your Email app.
  ALTEXT
  • New users: you'll see the Welcome to Email screen. Tap Get Started.
   ALTEXT
  • Existing users: select Menu, tap Options and select Add account.
   ALTEXT
 2. Enter your email address and tap Next.
  ALTEXT
 3. Enter your email password and tap Next.
  ALTEXT
 4. Select your preferred Syncing option and tap Next. (You can change this setting later if you need to.)
 5. Select your preferred Notification option and tap Next. (You can change this setting later if you need to.)

The Sony Email app auto-discovers your email account settings and adds it to your Android.

If you want to add your email to another device, click Previous. If you're all set, head to the next step.

Устранение неполадок

If the Sony Email app can't auto-discover your email account, it'll ask you for manual setup info, see Manually add my email to Android with server and port settings.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.