Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Add my Office 365 email address to Outlook 2010 (Windows 7)

To add your Office 365 email address to Outlook 2010, you'll need to install a software patch to make it compatible.

Office 2010 will reach its end of support on October 13, 2020. Also, support for Windows 7 ended on January 14, 2020. Visit Microsoft Support for more details.

 1. Go to the Microsoft© Download Center. Download and install the update then launch Outlook 2010. (You may need to sign in to Outlook again using your Office 365 email address and password.)
 2. Select File > Add Account.
 3. On the Auto Account Setup page, enter the following:
  • Your Name: First and last name
  • E-mail address: Office 365 email address
  • Password/Retype password: Office 365 email password
 4. Select Next. If prompted, enter your password again. Or, if Outlook can't add your email address, you may be asked to enter your Incoming and Outgoing server info (POP/IMAP settings).
 5. Select OK. If you have more than one Outlook profile, you'll be asked to select if you want a profile prompt when you open Outlook or if you want to sign in directly to this profile.
 6. Select Finish. Your emails should start showing up in your inbox.
 7. Confirm by sending yourself a test email and responding to it once it arrives in your inbox.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.