Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Add my Office 365 email to Gmail on Google Pixel


Step 3 of the Set up my Office 365 account series.

Add your Office 365 email account to Gmail on your Google Pixel, Android device. Then you can send and receive business emails from your phone.

 1. Open Gmail.
  • New users: Add an email address.
   Tap add email address
  • Existing users: Select Account and tap Add another account.
   Tap add account
 2. Select Exchange and Office 365.
  Select Exchange and Office 365
 3. Enter your Office 365 Email and tap Next.
  Tap add account
 4. Enter your password and tap Next.
  Tap add account
 5. When your account is ready to go, tap Done.
  Tap add account
 6. To see your inbox, tap Take me to Gmail. You can access your Profile settings to update your display name or mobile signature.
  Tap add account

Your email is on your Google Pixel, Android device and you're good to go. If you want to add your email to another device, click Previous. If you're all set, head to the next step.

More info

Common issues for setting up email on a phone.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.