Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Add my Office 365 email to the Mail app (Windows)


Step 3 of the Set up my Office 365 account series.

Add your Office 365 account to the Mail app for Windows so you can send and receive business emails.

 1. From the Start menu, open Mail.
  Mail app icon showing open blue folder
 2. If you've used the app before, select Settings Gear Settings, and choose Manage Accounts. Otherwise, continue to the next step.
 3. Select Add account.
  Below Welcome to Mail message, plus sign Add account
 4. Choose Office 365.
  Outlook.com, Office 365 and Google icons
 5. Enter your Office 365 Email address and select Next.
 6. Select Work or school account, and then Continue.
  Work or school account above Continue button
 7. Enter your Office 365 email address and password, and select Sign In.
 8. Note: You may need to choose if you want Windows to remember your account, or if you only want to sign in to the Mail app.

 9. You'll receive confirmation when your account is set up. Select Done to close the window and go to your inbox.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.