Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Add my own host names as nameservers


If you need to create nameservers for your domain name, you can register your own host names using a domain you have registered through us. You can add up to 13 host names, depending on the maximum number the TLD registry allows.

Required: This feature is intended for advanced users.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the DNS Management page.
  2. On the DNS Management page, under the Advanced Features section, click Host names.
  3. Click Add.
  4. Enter the Hostname and Host IP Address you want to use.
  5. Note: You don't have to type the domain name in the Hostname field; it will populate for you:
    Domain auto populates

  6. Click Save.

After creating your own nameservers, you need to set them for domains registered with GoDaddy.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.