Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Add my VAT ID

To help us correctly calculate your business's Value Added Tax (VAT), add your VAT ID to each of your payment methods.

  1. Go to your GoDaddy Payment Methods page. You might be prompted to log in.
  2. Next to your payment method, click Edit.
  3. Enter your VAT ID in the Tax ID field.
  4. Click Save and repeat these steps for each of your payment methods.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.