Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Add Office 365 email address to a device

Intro | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Summary

By this article you should've set up your email address and added your recovery email address. Now that you've done that, you'll set up your email on your phone, computer or both!

Email apps for mobile phone

Email desktop apps for computer

After you've added your email address to a device, you can move on to step 4. See you there!

Step 4, let's send your first email!

More info

Can I still use my old version of Outlook or Office?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.