Add page to navigation menu in WordPress

After adding a new page to your site in WordPress, it's easy to add it to the navigation menu.

  1. Open WordPress Editor.
  2. Click Menus, and then click Primary Menu.
  3. Click Add Items.
  4. Click the + icon next to the page you want to add, and then drag it to the appropriate location.

    Note: You can add it as a sub menu item by dragging it to adjust its position.

  5. Click Save & Publish.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.