Add payment methods to my GoDaddy account

Here's how to add a credit, debit, gift or prepaid card or a checking account to your GoDaddy account for buying or renewing products.

Required: When you have at least one non-expired, paid product in your account (free trials don't count), you can add a credit, debit, gift or prepaid card as a payment method. Otherwise, you may see an error message like: "You missed some required information..."
 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click this icon in the upper-right corner:
  click person icon
 3. Click Account Settings.
  click account settings
 4. Click Payment Methods.
 5. Click Add Payment Method and then select Credit/Debit/Prepaid Card, Checking Account, or Gift Card.
 6. Complete the fields (some are required).

Next steps

More info

 • Delete payment methods that you don't want to use, as long as none of your products are set to use that payment method.
 • You can't add PayPal by following these steps, but we'll add PayPal as a payment method to your account when you use PayPal to buy a product.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.