Add payment methods to your GoDaddy account

Required: To add a credit, debit, gift, or prepaid card as a payment method for your account, you must already have at least one non-expired, paid product in your account (free trials don't count). Otherwise, you may see an error message like: "You missed some required information..."

You can add a credit, debit, gift, or prepaid card or a bank account to your GoDaddy account for buying or renewing products.

Note: You can't add PayPal by following these steps, but when you use PayPal to buy a product, it's automatically added to your payment methods.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click this icon in the upper-right corner:
    click person icon
  3. Click Account Settings.
    click account settings
  4. Click Payment Methods.
  5. Click Add Payment Method and then select Credit/Debit/Prepaid Card, Checking Account, or Gift Card.
  6. Complete the fields. Fields marked with a red asterisk ("*") are required.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.