Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add Photos

Your Online Store has two types of pages: product, with detailed info for each product, and storefront, such as your Home or Contact Us pages.

Add Photos to Product Pages

To add photos to product pages, see Add products.

Add Photos to Storefront Pages

To add photos to non-product based storefront pages, see Add photos to storefront pages. (To learn more about storefront pages, such as your Home or Contact Us page, see What are basic storefront pages?)


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.