Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add Plesk

If you purchased a Gateway Windows VPS (more info) from us before September 19, 2014, you didn't have the option to add Plesk to your server. Well, we're glad to announce you can now add Plesk to your server free of charge.

Warning: The catch is that doing this requires you to destroy and rebuild your server. So, before you can install Plesk on your server, you'll need to backup any information from the server you want to keep.

Adding Plesk to Your Gateway Server

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Servers.
 3. Next to the server you want to use, click Manage.
 4. Click Settings.
 5. Next to OS, click Change.
 6. Complete the following fields, and then click Destroy and Rebuild:
  Field What to do...
  Server name Enter a name to refer to your server by.
  User name Enter a user name to log in to your server.
  Password &
  Confirm Password
  Enter a password to log in to the server.
  Data Center Region [Coming soon] Select the location where you want to create your server.
  Operating System Select Windows 2008 r2.
  Control Panel Select Plesk.

We'll now rebuild your server and install Plesk. Find the information about logging in to Plesk in Log in to my server.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.