Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Add product options

You can add options such as size and color, or enable customers to request custom messages. Options can be displayed as a list of choices or by having customers use a text box.

Add a List of Choices for a Product

To create a list of choices, see

.

Add Message Options for a Product

To create a text box, see

.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.