Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Add Protected Registration


You can add Protected Registration to your domain(s) as an extra safeguard. But before you proceed, we strongly recommend that you enable two-step verification on your account. Once you enable two-step verification, follow the directions below.

Note: Before you purchase Protected Registration, ensure that contact information for your domain name has a valid registrant email address. You must have access to the registrant email address to make future changes to your domain name or Protected Registration service. For more information, see Change domain contact information.

Note: Domain names with protected registration will automatically renew. The renewal settings cannot be changed and the service cannot be canceled without the listed registrant submitting documentation.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the Domains Settings page.
  2. Under Additional Settings, click Protect My Domain.
  3. Click Complete Purchase, and then continue through the checkout process.

    Note: These services are not available for all domain names. If we offer these services for your domain name's extension, the service displays and you can use these instructions to select it.

    Next step

    More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.