Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add rules to filter messages

Set up Workspace Webmail to automatically filter your emails into folders based on rules that you set. For more information about creating folders, see Create custom email folders.

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. From the Settings menu, select Message Filters.
  3. Click Add New.
  4. Select the rule based on one of the email's fields, enter the value to activate the filter, select which folder to move the email to, and then click OK.

To change a filtering rule's priority, click the up or down arrow next to the rule.

To edit or delete a filtering rule, from the Actions column, click Edit or Delete.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.