Add sections using Page Builder in WordPress

To organize things like photos, text, and videos, you need to add sections to your existing WordPress pages with Page Builder.

  1. Open Page Builder in WordPress.
  2. Click Row Layouts in the right-hand sidebar.

    Note: If the sidebar is not visible or disappears, click Add Content in the top toolbar to show it again.

    Click Row Layouts
  3. Select the number of columns you need, then drag and drop them to the page. Add Columns
  4. Click Done.
  5. Click Publish Changes. If you do not want these changes to go live yet, click on Save the Changes and Exit option.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.