Trợ giúp

VPS & Máy chủ chuyên dụng (Máy chủ của tôi) Trợ giúp

Add Site Backup to my server

If you want to back up websites and databases on your server, you can add Site Backup to it.

Warning:

Site Backup only backs up individual websites or databases on your server. We still recommend maintaining separate backups of your entire server.

  1. In your My Server control panel, click the Backups tab.
  2. In the Site Backup area, click Upgrade.
  3. Complete the on-screen fields, and then click Place Order.
  4. Complete any necessary steps to check out.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.