Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Add subdomain

You can host websites on subdomains using your hosting account by adding the subdomain to your hosting account. An example of a subdomain is subdomain.coolexample.com.

There are a few things to know about using a subdomain on your hosting account:

 • To add a subdomain it has to be a subdomain of another domain name on your account.
 • Subdomain's websites are stored in a different directory than the domain name it belongs to.

Add a subdomain

 1. In cPanel, in the Domains section, click Subdomains.
 2. Complete the following fields, and then click Create:
  Field What to do...
  Subdomain Enter just the subdomain you want to use; do not enter the domain name itself.
  Domain Select the domain name you want to use.
  Document root This field automatically populates with a recommended directory, but you can enter a different directory if you want.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.