Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Add subdomain to Managed WordPress

You can add domains or sub-domains to your Managed WordPress account through your control panel.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. From the Managed WordPress section select Manage for the site you want to use.
  3. In this control panel, open the Settings tab at the top.
  4. In the Domains section, select Attach Domain.
  5. From the pull-down menu, select Add an external domain or subdomain or select a specific domain within your account.
  6. Select Attach to complete finish the process.
image demonstrates how to add a subdomain

Note: If you're using subdomains, you'll need to also add them in the domain controls for the primary domain. What is a subdomain?.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.