Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add the weather widget

You can add the Weather Channel RSS feed to your Workspace Webmail Homepage to display current weather conditions for your area.

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. If necessary, go to the Homepage tab.
 3. Click Preset Widgets.
 4. Select The Weather Channel®, and then click Save.
 5. In the Please enter your location field, enter your city, state, or ZIPCode. Select your location.
 6. Select one of the following
  Show current conditions and forecast
  Displays current weather conditions and a weather forecast for the following day.
  Show current conditions only
  Displays only current weather conditions.
 7. Click Save.

For more information on displaying preset widgets on your Workspace Webmail Homepage, see Arranging Preset Widgets.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.