Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Add Twitter link

Let your customers check out your Twitter feed right on your website by adding a space for them to view your profile, and click to visit.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Click the three-bar icon in the upper right hand corner.
  Click three-bar icon in the upper right-hand corner.
 5. Click Site Settings, then under Connect social click on the Twitter icon.
 6. Make sure you're signed into your Twitter account, then click OK to connect.
 7. From the left-hand side, click and drag the Twitter box, then click Settings.
 8. Next to URL, enter the URL for the Twitter page you want to display on your website.
 9. Next to Show, select what you would like to display in the Facebook Like box, including Stream, Faces, and Header.
 10. Optional: Go to the Advanced tab to add or edit other effects for your Twitter Like box, including Background Color, Border, Shadow, Rounded Corners, Transparency, Margin, and to edit the Size of the box.
 11. Click Save.
 12. Click Publish to update your site online.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.