Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add Video

Online Store has two types of pages: product pages, which provide detailed information for each product, and storefront pages, such as your Home or Contact Us pages. You can add video to both types of pages, including videos from YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion, or Youku.

Add Video to Product Pages

To add video to product pages, see Add video to product page.

Add Video to Storefront Pages

To add video to storefront pages, see Add video to storefront pages. (To learn more about storefront pages, such as your Home or Contact Us page, see What are basic storefront pages?)


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.