Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Add video to product page

Your Online Store product pages provide detailed information for each product, such as photos, price, SKU, category, a description, and video. Product pages can include videos from YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion, or Youku.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your products list, click Online Store, and then click Manage next to the account you want.
 3. In your Online Store, from the Products menu, click Products.
 4. On the All Products page, click the name of the product page you want to edit.
 5. On the Description tab, click in the description where you want the video to appear.
 6. Click the video icon in the toolbar.
  Video button in the Description tab
 7. Use your Web browser to find the video you want to use. Copy the video URL, paste it into the Insert Video textbox, and then click Insert Video.
  Enter URL in Insert Video field
 8. When the video appears in the Description tab, click the play button to test it, and then click Save. Or, if you want to add another video, click Save and Add Another.
  Click Save or Save and Add Another in the Description tab
 9. To see your change, click View Store at the top right of your product page.
 10. In your store, click Shop and then click the product page you changed. The video appears below the page's Add to Cart button.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.