Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Add video to storefront pages

Your Online Store includes four basic "storefront" pages: Home, How We Got Started, Contact Us, and Terms & Conditions. You can add video to any of these pages (except Home) and to additional storefront pages you create. Storefront pages can include videos from YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion, or Youku.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your products list, click Online Store, and then click Manage next to the account you want.
 3. In your Online Store, click the Store Design tab, and then click Pages.
 4. Click Edit to open the storefront page you want to change.
 5. In Page Content, click where you want to add the video, and then click the video icon.
  Screenshot of Page Content area with Video icon

 6. Use your Web browser to find the video you want to use. Copy the video URL, paste it into the Insert Video textbox, and then click Insert Video.
  Screenshot of Insert Video window

 7. When the video appears in the Page Content area, click the play button to test it, and then click Save.
  Screenshot of Page Content area and Save button

 8. To see your change, click View Store at the top right of your page.
 9. In the preview of your store, click the storefront page you updated to see the video.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.