Add videos using Page Builder in WordPress

You have the ability to add Videos to your WordPress site at any time with Page Builder. You can even embed YouTube or Vimeo videos to your pages.

 1. Open Page Builder in WordPress.
 2. Click Basic Modules in the right sidebar.

  Note: If the sidebar is not visible or disappears, click Add Content in the top toolbar to show it again.

 3. Click Video, then drag and drop the video box to a place on the page.
 4. From the Video Settings dialog box, use the Video Type to choose Media Library or Embed Code.
  video dialog box displays
  If you choose Then
  Media Library Click one of the Select Video tabs to choose a video and click Select Video.
  select a photo
  Embed Code. Paste code into the Video Embed Code field.
 5. Use the remaining fields in the Video Settings dialog box as needed.
  General Video Settings
  Video Poster You can select an image placeholder by Upload Image or select from Media Library for your video image.
  Auto Play You can to set the video to play automatically on your page.
  Loop You can set the video to continually play on your page.
 6. Click Save.
 7. Click Done located on the top-right corner.
 8. Click Publish Changes. If you do not want these changes to go live yet, click on Save the Changes and Exit option.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.