Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Add Visual Form Builder to a WordPress page

After setting up Visual Form Builder and creating a form, you can add it to a page or post on your WordPress site.

  1. Log in to WordPress
  2. On the left navigation bar, click Page or Post, depending on where you want place the contact form
  3. Edit the Page or Post you want your contact form on
  4. Click on the Add Form button
  5. Select the form you created from the drop-down list
  6. Click Insert Form to place the form widget in the desired location
  7. Click the Publish or Update button to save your changes.

You can now visit your form and test to verify it is working correctly.

You may need to allow up to half an hour for contact form mail to be received

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.