Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add Website Security Trust Seal

Add a Trust Seal to the website you're monitoring with Website Security.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Website Security and Backups, select Manage next to the Website Security account you want to manage.
  3. Select Settings.
  4. Select Trust Seals.
  5. Select the Enable Trust Seals check box.
  6. Choose your preferred color and style, and then select Generate Code.
    • Choose a Color: Select black background with white text or white background with black text.
    • Choose a Style: Select where on the page you want the seal to appear. Relative will be centered.

You can now copy the code to add it in your website's source code for all pages where you want the Trust Seal displayed. It's recommended that you add the code before the closing body tag in your footer template file.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.