Trợ giúp

VPS & Máy chủ chuyên dụng (Máy chủ của tôi) Trợ giúp

Add website to Site Backup (Managed & Fully Managed)

If you've added Site Backup to your server, you can back up cPanel or Plesk sites you add to your server to your Site Backup account.

Warning:

This will only back up the website contained in the root directory. This does not include databases hosted in other directories on your server or any other content. If your site uses a database, make sure to also create a backup of your database. We always recommend keeping additional backups of your server.

  1. In your My Server control panel, click the cPanel or Plesk tab..
    1. Not in your My Server control panel? Log in to your GoDaddy account.
    2. Click Servers.
    3. Next to the server you want to use, click Manage.
    4. Complete step 1 above.
  2. Next to the site you want to use, click Activate Site Backup

It takes less than a minute for Site Backups to activate.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.