Trợ giúp

VPS & Máy chủ chuyên dụng (Máy chủ của tôi) Trợ giúp

Add website to Site Backup (Self-Managed)

You can backup individual websites on your server using Site Backup.

Warning:

Site Backup only backs up the content of the website contained in the root directory. This does not include databases hosted in other directories on your server or any other content. We always recommend keeping additional backups of your server.

  1. In your My Server control panel, click the Backups tab.
  2. In the Site Backup area, click Manage.
  3. If another message displays, click Manage again.
  4. Click +Website.
  5. Complete the on-screen fields, and then click Next.

    Note: Site Backup uses either FTP or SSH to download the website's files. To let it connect, you have to have these services enabled, the correct ports open, and appropriate users created for the service.

  6. Schedule your backup.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.