Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add YouTube

YouTube no longer supports the software component used for Website Builder v6 and InstantPage. However, you can still display YouTube videos by adding HTML code to your Website Builder v6 pages.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Pages menu, select the page to which you want to add a video.
 5. Click the content block you want to edit, and at the block's bottom-left, click the HTML button.
  Click HTML button at bottom left of block window
 6. After the Edit HTML window opens, switch to a new tab or window in your web browser.
 7. Browse to the YouTube video you want to place on your page.
 8. Click the Share button below the video to display a field containing code.
  Click Share below selected video
 9. Click Embed and then Show More below the code field.
  Click Embed and then Show More
 10. Use the Video size menu to choose a standard display size or Custom size, then select or deselect the choices listed below the menu.
  Choose your video size and other options

  Note: The code field's content changes based on your choices.

 11. Copy all content in the code field.
  Copy content of code field
 12. Switch back to your Website Builder v6 page and replace the Edit HTML window's code by pasting in the copied YouTube code.
 13. Click OK to close the Edit HTML window.

  Note: To preview the video within your Website Builder v6 page, click the play arrow. To adjust the settings, click the < > button again.
  Click arrow to preview video

 14. When you're ready, click Publish.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.