Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding a Blog URL to your Blog Photo List

You can send images from your Website Builder accounts directly to your blog. However, you're not limited to just one blog; you can add multiple blogs to your Blog Photo list, so you can easily select a specific blog to send a specific image as an entry.

To Add a Blog URL to your Blog Photo List in Website Builder

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Photos and Videos, and then click Settings.
 5. Click the Blog Settings tab.
 6. Click Add Blog.
 7. Enter the required blog information:
  • Blog URL — Enter the full URL of your blog. For example, http://blog.coolexample.com. To use the Blog Photo feature, your blog must support the MetaWeblog API and RSD.
  • Blog User Name — Enter the user name you use to manage your blog.
  • Blog Password — Enter the password you use to manage your blog.
 8. (Optional) Click Send a test post. This step sends a test post to your blog to validate the settings you've entered. You can delete it once it displays in your blog.
 9. Click Save.
.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.