Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding a Domain Name in Microsoft IIS 7

After you set up your Microsoft IIS 7 server, you might need to add a new domain name. Adding a new domain name lets you set up a website and upload content to the server.

Before you add your new domain name, you might need to add a new IP address to the server. For more information, see Adding IP Addresses to Your Windows Server (Traditional).

To Add a Domain Name in Microsoft IIS 7

 1. Log in to your IIS server using Remote Desktop. For more information, see Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server.
 2. Once logged into Remote Desktop click Start, select Administrative Tools, and then click Internet Information Services (IIS) Manager.
 3. Under the Connections menu, right-click the server name, and then click Add Web Site.
 4. Enter the following:
  • Site name: coolexample.com (where coolexample.com is the name of your domain name).
  • Physical path: Click ..., and then enter c:\inetpub\wwwroot\coolexample.com (where coolexample.com is the name of your domain name).
  • Binding: Port 80.
  • Hostname: coolexample.com (where coolexample.com is the name of your domain name).
 5. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.