Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Adding a favicon for WordPress with FTP

If your WordPress theme does not have an option for installing a favicon, you can use the following steps to manually install one.

  1. Upload the image file that you want to be your favicon to the root of the webspace of your site. (cPanel / Plesk)

    Note: If you do not have access to the file manager, you will need to use FTP to upload your favicon into the root directory for your website.

  2. Change the name of the file to favicon.ico. (cPanel / Plesk)

These steps can be reversed. You can name the file locally before uploading it to the hosting account.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.