Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Adding a favicon in WordPress

If your WordPress theme has an option for installing a favicon, it is a good idea to use the theme's functionality to install the favicon so that the favicon will be contained in the content folder of WordPress and will not require reinstalling if you move your content to another location.

  1. Log into the WordPress
  2. Under the Appearance tab, click Customize
  3. Click Site Identity
  4. Choose the image you wish to use for the favicon and click Select
  5. Crop the image to how you would like to it to appear
  6. Click on Crop Image
  7. Click Save & Publish at the top left

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.