Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding a Forum

Discussion forums are no longer supported in Website Builder version 6.

More info

  • Website Makeover Services This service helps you migrate a Website Builder 6 site to Website Builder 7. However version 7 does not include a forums feature.
  • Managed WordPress Learn more about WordPress, which supports discussion forums.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.