Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding a Roaming Time Zone for Calendar Events in Apple Devices

You can configure your Apple® device to accurately display calendar events based on the time zone you're in.

To Add a Roaming Time Zone to Your Calendar in Your Apple Device

  1. On your Home screen, tap Settings.
  2. Tap Mail, Contacts, Calendars.
  3. Scroll to Calendars, and then tap Time Zone Support.
  4. Turn Time Zone Support to OFF.
  5. Note: Time Zone Support keeps your Calendar events in the time zone set for your device. When it's turned off, your events display in the time zone of your current location.

  6. Your Calendar now displays events in your current time zone.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.