Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Adding a subscribe button to the footer

To add a subscribe link to your email marketing footer, you must specify a signup form as default. If you do not have a form set to default, there will be no subscribe link in your footer.

GoDaddy Email Marketing will also link to the default signup form wherever you use the [[subscribe_link]] macro anywhere in your campaign.

To set a form as default:

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Click on Signup Forms at the top of your account page.
  3. Locate the form that you want to set as the default, and hover to the right of the Share button. A Set as Default button will appear. Click that button to set that signup form as your default.
  4. Click OK in the confirmation window.

You will now see the Subscribe button in the footer of your campaign!

You can always return to your Signup Forms page to check the default form settings. The active default form will display with a Set as default tag.

To change the default signup form:

Simply select the Set as default option next to any other form in your account. Keep in mind that you are only able to select one form as your default.

To remove the default setting:

  1. Navigate to your Signup Forms page.
  2. Click the visible Set as default button to toggle the setting off.
  3. Click OK in the confirmation window.

Next step

  • After you've added the subscribe button to your email footer, set up a welcome email to automatically send to your new subscribers.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.