Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding a Website Protection Site Scanner Seal to Quick Shopping Cart

After your Quick Shopping Cart® site receives a passing score from a Website Protection Site Scanner scan, you can display the Site Scanner site seal on your storefront. The site seal displays the date of the last scan, showing visitors that your site is free of security threats.

See Retrieving Your Website Protection Site Scanner Seal Code for steps to retrieve the code for your Site Scanner site seal.

To Add a Site Scanner Site Seal to Quick Shopping Cart

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. Click Manage for the Quick Shopping Cart account where you want to add the Site Scanner site seal.
  4. From the Set Up menu, click Store Footer.
  5. Paste your site seal code in the Footer box.
  6. Click OK.

You must publish your site for your site to reflect your changes.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.